Co w szkole?

Nawigacja

Dzisiaj...

Sobota 20.10.2018

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Pomysku Wielkim
    77-121 Pomysk Wielki
    ul.Gdańska 33
  • +48 59 823-13-79

.................

Zajęcia pozalekcyjne 2017/2018

Koło matematyczne 

Koło matematyczne skupia uczniów klas IV - VI wykazujących uzdolnienia i zainteresowania matematyczne.  Uczniowie pogłębiają zainteresowania poprzez zabawy, gry, ćwiczenia, łamigłówki umysłowe, krzyżówki oraz ciekawostki matematyczne. Zajęcia prowadzi p.  Małgorzata Marmołowska. Zajęcia koła odznaczają się swoistymi cechami. Panuje tu swoboda wypowiedzi, samodzielność. Poprzez pracę na zajęciach koła uczniowie rozwijają tendencję do stałego zwiększania posiadanego zasobu wiedzy, do poznawania świata. Są wdrażani do systematyzacji poznanego materiału oraz kształtowania umiejętności organizowania pracy i pozytywnego stosunku do wykonywanych czynności (dokładność, wytrwałość w dążeniu do celu).   

 Koło polonistyczne

Prowadzone przez p.Teresę Karcz kółko ma na celu przygotować uczniów do konkursów przedmiotowych z języka polskiego i historii. Nadrzędnym aspektem działań jest inspirowanie do pogłębiania wiedzy poprzez kształtowanie w uczniach samodzielności, kreatywności, chęci poszukiwania, korzystania z różnych źródeł informacji, pobudzanie do literackich ekspresji, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze przy wykorzystaniu różnych metod, form i technik pracy.

 

 Koło przyrodnicze 

Opiekunem tego koła jest Izabella Kleinszmidt. Program koła jest przeznaczony dla uczniów chcących poszerzać swoje zainteresowania w zakresie przyrody i profilaktyki w codziennym życiu oraz tych, którzy chcieliby utrwalić swoje wiadomości. Pozwala on zwrócić uwagę uczniów na otaczający świat, zainteresowanie jego pięknem i ochroną jego zasobów. Pobudza również aktywność dzieci i ich twórcze myślenie. Uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwe postawy i charakter młodego człowieka.

Szkolne Koło Przedsiębiorczości

Opiekunem organizacji jest Małgorzata Marmołowska. W ramach SKP działa sklepik uczniowski, prowadzona jest także działalność proekologiczna polegająca m.in. na zbiórce zużytych płyt w ramach akcji Klubu Obrońców Planety, zbiórce baterii oraz nakrętek (dla Kubusia Jankowskiego).

Zespół redaktorów strony internetowej

Szkolne Koło Dziennikarskie zrzesza zainteresowanych pisaniem, redagowaniem tekstów i fotografią młodych animatorów kultury i dziennikarzy, nieustannie poszukując też nowych członków, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania. Opiekunem koła jest p. Małgorzata Marmołowska.

Zajęcia artystyczne dla klas I - III

zajęcia skierowane są do uczniów najmłodszych klas. Dzieci na zajęciach prowadzonych przez Anitę Wica odkrywają swoje talenty plastyczne, rozwijają się manualnie, poznają nowe techniki plastyczne.

 

Zespół tańca kaszubskiego

Naukę tańca prowadzi p. Renata Labuda i p. Krzysztof Jachyra. Zespół skupia najmłodszych naszych uczniów - z  klasy pierwszej i drugiej. Tańce kaszubskie cechuje swoista specyfika. Większość tańców kaszubskich coś ilustruje np. pracę, obyczaj, bądź ma charakter zabawy tanecznej. Celem działalności zespołu jest m.in. zapoznanie dzieci z tradycjami kaszubskimi aby one dalej mogły je przekazywać następnym pokoleniom.

 

Terapia pedagogiczna

Prowadzona przez p. Irenę Jurczak terapia skierowana jest do dzieci z ryzykiem dysleksji i stwierdzoną już dysleksją.

SKS - Szkolne Koło Sportowe

Zadaniem Szkolnego Koła Sportowego prowadzoneg przez Damiana Pokładowskiego jest harmonijny rozwój organizmu poprzez dobór środków stosując różne formy ruchu, umiejętność podejmowania samodzielnych działań służących zdrowiu, kondycji i sprawności fizycznej a także wytworzyć nawyk do uprawiania sportu i przygotować dzieci do samodzielnego organizowania wszelkich form ruchowych na użytek własny. Każdy uczeń biorący udział w zajęciach SKS rozszerza swoją aktywność ruchową służącą doskonaleniu gier zespołowych a przede wszystkim rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia motoryczne.

 

Język kaszubski

Zajęcia języka kaszubskiego prowadzi p.Renata Labuda, oraz p.Urszula Kniter - Paszko. W ramach zajęć realizowane są spotkania z ludowymi twórcami, warsztaty teatralne, wycieczki po Kaszubach. Dzieci biorą udział w licznych konkursach  m.in. "Rodno mowa", "ludowe talenty", "Kaszubski świat w legendzie zaklęty"..... Uczniowie na zajęciach rozwijają swoje pasje i umiejętności.

 

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna jest prowadzona w trzech grupach wiekowych klas I-III. Celem jej jest pomoc w kształtowaniu nawyku prawidłowej postawy, wzmacnianie partii mięśni osłabionych poprzez ćwiczenia grup mięśniowych oraz ćwiczeń oddechowych jak również zapewnienie dzieciom z wadami postawy ruchu w odpowiednich dla nich dawkach. Nad prawidłową postawą dzieci czuwa Damian Pokładowski.

 Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne w większości przypadków prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem i obejmują ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń mowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację ćwiczeń oddechowych wykonuje się ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie. Program zajęć również uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Zajęcia prowadzi p. Krystyna Zmuda - Trzebiatowska.

 

  •  

Galeria zdjęć